Główne uroczystości ekumeniczne diecezji

Jak co roku, w Ciechocinku 19 stycznia miały miejsce główne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale po raz pierwszy, gdy kościół w uzdrowisku jest kolegiatą.

Hasłem tegorocznego Tygodnia jest : „Dąż do sprawiedliwości”, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa 16,20. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a koncelebrowali m.in. wikariusz generalny ks. prał.Wojciech Frątczak, kanclerz kurii diecezjalnej ks. prał. Artur Niemira, wikariusz biskupi regionu włocławskiego ks. prał. Sławomir Deręgowski.

Zebranych witał ks. prepozyt Grzegorz Karolak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Homilię głosił ks. prał. Dariusz Kaliński KofC, kustosz Sanktuarium św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Prawosławnego ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia i ks. Dawid Mendrok proboszcz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Włocławku. Głosił On świadectwo wiary i przypomniał, że najstarszym ekumenicznym świętem jest Epifania, czyli Objawienie Pańskie, gdy do Nowonarodzonego przybyli wszyscy, którzy chcieli, pochodzących z różnych rejonów świata. Nie ważna jest drogą jaką dążysz, ważne jest by oddać Mu pokłon.

Ks.Mendrok mówił też, że wychowywał się w domu w Koninie, gdzie będąc dzieckiem przybywał ks. bp. Bronisław Dembowski, prekursor ruchu ekumenicznego w Polsce. Jego ojciec Andrzej, pastor – jest emerytowanym proboszczem w Koninie i bywał On też tutaj w Ciechocinku wielokrotnie na uroczystościach ekumenicznych.

W obchodach uczestniczyły: władze samorządowe z burmistrzem, przedstawiciele nauki z prof. dr hab. Zygmuntem Wiatrowski, który w minionym roku ukończył 90 lat i doczekał się swej „gwiazdy” w Alei Sław, Rycerze Kolumba w strojach w Stopniu Patriotycznym i w szarfach, Orkiestra Dęta pod batutą Romana Organiściaka KofC.

Wojciech Krzysztof Jankowski