Budżet na 2019 rok uchwalony

Rada Miejska przyjęła budżet Ciechocinka na 2019 rok.

Budżetem Ciechocinka na 2019 rok radni zajmowali się podczas sesji 20 grudnia. Przedstawiając projekt, burmistrz Leszek Dzierżewicz podkreślał, że proponowany budżet służy przede wszystkim wzmocnieniu uzdrowiskowej i turystycznej funkcji miasta, realizacji zadań społecznych poprzez budowę żłobka, poprawie jakości powietrza rozwojowi infrastruktury, dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i promocji miasta. – Jestem przekonany, że realizacja wymienionych tylko hasłowo zadań zagwarantuje zrównoważony rozwój naszego miasta, istotnie wpłynie na poprawę jego atrakcyjności i wizerunku, a także stanowić będzie wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ciechocinka – podkreślał burmistrz.

W głosowaniu za projektem było czternastu radnych, głos przeciwko oddał Wojciech Skotnicki.

– Projekt powstawał w momencie szczególnym – mówił po głosowaniu burmistrz Leszek Dzierżewicz. – Praktycznie rzecz biorąc otrzymaliście państwo gotowy projekt budżetu. Bardzo niewiele elementów zostało do tego budżetu wprowadzonych na wniosek komisji obecnej kadencji. Ale budżet miasta jest dokumentem żywym, dokumentem otwartym. I zapewniam wszystkich państwa, że jeśli tylko powstaną możliwości finansowe, a głęboko w to wierzę, będziemy uwzględniać kolejne wnioski, które będą przedkładane przez komisje rady. Bardzo wszystkim państwu uprzejmie dziękuję i mam nadzieję, że wspólnymi siłami zrealizujemy zadania, które zostały zapisane w budżecie przed chwilą przyjętym, ale i szereg innych zadań, na które oczekują państwa wyborcy, mieszkańcy Ciechocinka – podkreślał burmistrz.

Zobacz listę inwestycji planowanych na 2019 rok >>>

– Tworząc budżet, zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych, czyli m.in. zadłużenie gminy – mówi Małgorzata Szwajkowska, skarbnik miasta. – Zadłużenie wynosi 12,07 mln zł, czyli ok. 24 proc. planowanych dochodów budżetowych. A przypomnę, że kiedy budowaliśmy oczyszczalnię ścieków, zadłużenie naszej gminy sięgało 60 proc. dochodów. Spłaciliśmy wszystkie zobowiązania i wyszliśmy na prostą. Dziś sytuacja jest bezpieczna, dzięki czemu mogliśmy skonstruować budżet niezrównoważony i uwzględnić w nim szereg zadań inwestycyjnych i społecznych oczekiwanych przez mieszkańców – wyjaśnia w rozmowie ze „Zdrojem”.

– Chciałbym przede wszystkim podziękować pani skarbnik, bo to jest ogromna praca, żeby przygotować ten budżet. I oczywiście panu burmistrzowi i wszystkim osobom, które brały udział w projektowaniu budżetu na 2019 rok – dodał podczas sesji Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Jakie są założenia tegorocznego budżetu? Dochody założono na poziomie 50,5 mln zł, wydatki zaś 59,3 mln zł. Deficyt w wysokości 8,8 mln zł ma zostać sfinansowany dzięki emisji obligacji komunalnych (4,6 mln zł) oraz środkom, które pozostały z lat poprzednich (4,2 mln zł).