Nowa stawka opłaty za odpady od maja

Od maja mieszkaniec Ciechocinka zapłaci 15 zł za odbiór segregowanych i 25 zł niesegregowanych odpadów. Opłaty w dotychczasowej wysokości nie pokrywały kosztów utylizacji śmieci, tylko w ubiegłym roku gmina musiała dopłacić na ten cel z budżetu ponad 400 tys. zł.

W 2018 roku na zagospodarowanie odpadów gmina wydała 1,5 mln zł, opłaty od mieszkańców przyniosły nieco ponad 1,1 mln zł. – Przez pięć lat utrzymywaliśmy opłaty na niezmienionym poziomie. Zgodnie z ustawą opłaty powinny w pełni pokrywać koszty gospodarowania odpadami, tymczasem w 2018 roku musieliśmy dopłacić z budżetu ponad 430 tys. zł. Mam nadzieję, że opłaty w nowej wysokości zagwarantują nam płynność – tłumaczy Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka.

Z roku na rok gmina ponosi coraz większe koszty odbioru odpadów w punkcie w Służewie, głównie z powodu rosnącej tzw. opłaty środowiskowej (w 2013 roku wynosiła ona 115 zł za tonę odpadów zmieszanych, w tym roku już 170 zł). Co więcej, na 10,7 tys. zameldowanych mieszkańców tylko 8,3 tys. deklaruje opłaty. Nie bez znaczenia jest też fakt, że produkujemy coraz więcej śmieci (między 2014 i 2018 rokiem o niemal 18 proc.).